Oktoberkonferansen 20.oktober

Kultur i Næring - Næring i Kultur - er det mulig å leve av å være musiker med bosted på Sørlandet?

Kultur i Næring - Næring i Kultur - er det mulig å leve av å være musiker med bosted på Sørlandet?

Kulturbasert næring er et spennende felt som mange er interessert i og mange har meninger om. Denne konferansen fokuserte i all hovedsak på musikkindustrien. Musikk er en tung aktør innenfor begrepet kulturbasert næring, både nasjonalt og internasjonalt.

Kristiansand har gjennom flere ti år vist at vi har mange talenter som har klart å hevde seg i musikknæringen. Hvis vi ser til Sverige kan vi se at Norge har et stort potensial som ligger ubenyttet. Det er ingen grunn til å tro at Norge ikke kan skape milliardeksport av sine mange talenter, slik Sverige har gjort.

Hvis vi klarer å innfri noe av potensialet vil dette kunne medføre to gevinster:

  1. Vi kan skape bærekraftig næring
  2. Vi kan bli Ambassadør for hele regionen.

Vi kan skape et sterkt brand av regionen gjennom bærekraftig kulturbasert næring. Med utgangspunktet i dette ønsket vi i løpet av konferansen å rette søkelys mot

  1. En musikers hverdag
  2. Hva er potensialet?
  3. En musikers fremtid

Vi fikk en meget god tilbakemelding på konferansen av de vel 70 som deltok. Det er helt klart ved å sette søkelyst på kulturbasert næring som vi gjorde denne gangen gir lærdom, kontaktnett og arenaer som gir mulighet for nyskapning og vekst.

Kl. 1300 En musikers hverdag....
Erik Faber fortalte om sin hverdag som artist.
Marit Karlsen fortalte om de små plateselskapenes hverdag
Larry Bringsfjord - om Plateartisters liv
Line Endresen fortalte om BRAK (Bergens Rock Aktører)

Vi gir gjennom disse en presentasjon om livet som musiker idag.

Kl. 1430 Hva er potensialet?
Daniel Nordgård tok for seg en siv. øk. oppgave som er skrevet av Ola Prestgård om temaet Kultur og Næring . Prestgård har sett til Sverige og sammenligner tall og fakta om eksport av Kulturbasert næring, og da med fokus på musikk. Elisabeth Hauge fra Agderforskning har forsket på Metall band fra regionen. Hun la fram tall fakta om deres salg i utlandet.innlegg.

Tony Valberg - Belyste hvilket potensial som ligger i musikkindustrien. At artister, band og utøvere ellers, kan være potensielle investeringsobjekter.

Kl. 1545 En musikers fremtid...
Ronny Andersen - Styreleder Aladdin tok utgangspunkt i viktigheten av å ha en scene i byen, og hvilke ringvirkninger dette vil gi oss.
Ivar Mykland - Prosjektrådgiver Cultiva fortalte om Cultivas satsinger på feltet.
Dag Runar Pedersen - som steppet inn for Evind Krokma Konsernsjef Agder Energi. Han la fram sine tanker om hvordan kan artister, musikkindustrien
bli foretrukket som investeringsobjekter? Hva trenger næringslivet å forholde seg til for å kunne satse på denne industrien?. Han poengterte
viktigheten av å ta vekk "janta" slik at vi alle "pusher "talenetene fram samtidit som vi ikke må la "Luther" være en begrensning.
Terje With Andersen - Banksjef Nordea. La fram et glimrende innlegg med temaet "Hvilke utfordringer har næringslivet for å kunne bidra i
musikkindustrien?"
Erik Arntsen - Senter for Entreprenørskap HiA. La fram et konkret opplegg for å tilføre musikkestudenter kompetanse for å skaper næring ut av sin virksomhet.

Vi ville gjerne at Næring og Kultur med hjelp av denne konferasen skulle kunne komme nærmere hverandre. Hvordan møtes disse to gruppen i hverdagen? Hva kreves av kultur og hva kreves av næringslivet?

Kl. 1800 ble det servert herlig mat i kantina på HiA og konsert med Erik Faber.

Høgskolen i Agder i samarbeid med Nordiske Sommernetter arrangerte Oktoberkonferansen for andre gang.

Mercurius arrangerer Karrieredag i vrimlehallen som en integrert del av Oktoberkonferansen. På karrieredagen ble vrimlehallen på HiA fyllt opp med stands. Her presenterte forskjellige store og mindre nasjonale og lokale bedrifter seg. I løpet av hele dagen hadde studentene muligheten til å prate med personer om ledige stillinger, arbeidslivet generelt og ellers alt de måtte lure på. Mange benyttet denne muligheten. Skal store selskaper i fremtiden være interessert i å ansette HiA studenter er det viktig at studentene har engasjement, iver og interesse.

Ideen er å få fram mulighetene som er i terrenget mellom kultur og næring. Er det mulig å leve som musiker på Sørlandet med verden som arbeidsplass? Er det økonomi for Sørlandets Næringsliv å investere i musikkultur? Vi som var der hadde en lærerik dag!

Kjell Rune Nakkestad

Kystkultur konsert i Kråkevika

Å oppleve å få være i Kråkevika på Lindesnes en slik herlig sommerkveld som all vi som var der fikk oppleve er bare rett og slett himmelsk! ...

Jazmyne - sammen med Nye Stemmer

Torsdag 16.juni ble den en flott konsert med Jazmyne på Nedre Torv i Kristiansand.   Dette var en åpen konsert for alle i samarbeid med Nye stemmer. ...

"med løs snipp" 16.,17.og 18.august

En spennende gruppe med solister, som samtidig utgjør et ensemble med muntre repertoar-ideer

Sensommerkonsert 28.oktober

Dette ble en fantastisk konsert. Andreas Ljones Band. Spenning og musikalsk utfoldelse på det sterkeste.

Nordisk solistkonsert 24.august

Hanne Boel med band - en av Nordens fremste populærartister som fanger interessen fra flere generasjoner. Rytmisk avdeling fra fakultet for kunstfag representert med; Jimmie G ...

Ingen foreløpige arrangementer...
05.11.21 Laugsmedlemmer

Laugsmedlemmer er våre viktigste samarbeidspartnere

Les mer